19 maja br. dyrektor szkoły Jacek Góra  oraz ksiądz proboszcz Stanisław Łątka reprezentowali placówkę na Ogólnopolskim Zjeździe Szkół mających za patrona Jana Pawła II, który miał miejsce w  Jadownikach k. Brzeska. Uroczystościom przewodniczył pasterz   diecezji lwowskiej, zaufany współpracownik Papieża Polaka -    arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.  Rolę  gospodarza pełnili burmistrz Brzeska, dyrektor Zespołu Szkoły Jana Pawła II w Jadownikach oraz Społeczna Rada Szkół noszących imię naszego Wielkiego Rodaka. Do małych Jadownik  przybyli goście niemalże  z całej Polski, a obchodom towarzyszył bardzo podniosły nastrój związany z XXX rocznicą powołania Ogólnopolskiej Rodziny Szkół JP II. czytaj więcej >>

18 maja w   Szkoła Podstawowa w Nowych Żukowicach  dyrektor i grono pedagogiczne zorganizowało  po raz kolejny Dzień Otwarty Szkoły.  Wzięli w nim udział udział przedszkolaki wraz z rodzicami. . Zaangażowani w organizację dnia otwartego  nauczyciele oraz uczniowie kilku klas  mieli do zaproponowania małym gościom  wiele interesujących  zajęć. Na początek zaprezentowała się klasa III z krótkim programem artystycznym.Następnie przedszkolaki wzięły  udział w zajęciach edukacyjnych i plastycznych , na tablicy interaktywnej  w języku angielskim, odpowiadały na liczne pytania, prezentowały swoje wiadomości i umiejętności. Na zabawy ruchowe dzieci zostały zaproszone na salę gimnastyczną, gdzie pokonywały tor przeszkód. czytaj więcej >>

Bartłomiej Prendota  – uczeń klasy VI  Szkoły Podstawowej  w Nowych Żukowicach  został jednym        z laureatów IV Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego  „Planeta Ziemia” zorganizowanego przez Zespół Szkół w Lubczy przy współudziale Samorządowego Centrum Edukacji i Zespołu  Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz Ryglic Pan  Bernard Karasiewicz. czytaj więcej >>

16 maja b.r. uczniowie klas IV – VI  uczestniczyli w warsztatach pisarskich, które poprowadziła pisarka, p. Monika Sawicka. Zajęcia te odbyły się w naszej szkole. Celem ich było zaprezentowanie uczniom, jak powstaje książka.

Po krótkim wstępie uczniowie dobrali się parami i – wykorzystując wcześniej przygotowane materiały – tworzyli swoje książeczki, których tytuł brzmiał: Moje marzenia.

Po dwugodzinnej, pełnej zaangażowania  pracy, powstało trzynaście broszurek – książeczek, które, dumni autorzy, przekazali p. pisarce. czytaj więcej >>