REKRUTACJA
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego
w Nowych Żukowicach w roku szkolnym  2017/2018.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach,
Nowe Żukowice 54, 33-151 Nowa Jastrząbka,   

tel. (14) 655 59 04   szkola@spnowezukowice.pl

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI   SIEDMIOLETNICH
 
Dyrekcja  Szkoły Podstawowej informuje, że od dnia 1 marca 2017 do dnia 31 marca 2017r.

przyjmowane będą zapisy dzieci siedmioletnich i sześcioletnich
do klasy pierwszej  na rok szkolny 2017/2018.

=====================================================

Zapisy odbywają się na podstawie
dowodu osobistego rodzica i karty zgłoszenia.

 Karty zgłoszenia dziecka można pobrać  w  kancelarii dyrektora szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 Dokonanie zgłoszeń w w/w  terminach umożliwi odpowiednie  zaplanowanie  pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

Jeżeli Państwa dziecko będzie uczęszczało do innej Szkoły
prosimy o przekazanie informacji pod numer telefonu

(14) 655 59 04   lub przesłać mail: szkola@spnowezukowice.pl

Kancelaria Dyrektora Szkoły jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 0800 do 14.30

Zapraszamy !!!

 

PLIKI DO POBRANIA: 

 wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka

 

KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA 6-LETNIEGO DO KLASY PIERWSZEJ

 

KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA 7-LETNIEGO DO KLASY PIERWSZEJ

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna: art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60), Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Lisia Góra z 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/18  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych 

 Zasady ogólne:

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym:

 • dzieci 7 letnie (rocznik 2010)
 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszeń (wzór dostępny w kancelarii lub do pobrania tutaj).
 2. Kandydaci spoza obwodu szkoły są przyjmowani na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (wzór dostępny w kancelarii lub do pobrania )

Zgłoszenie / Wniosek podpisują rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

 Terminy:

A. postępowanie rekrutacyjne

 •  Od  1 marca 2017 r.   do  31 marca 2017 r.   – złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły   w kancelarii dyrektora szkoły
 • Do 5 kwietnia 2017 r.  –  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  przez komisję rekrutacyjną
 • 10 kwietnia 2017 r.  –  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • Od 11 kwietnia do 14   kwietnia 2017 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • 19 kwietnia 2017 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

B. postępowanie uzupełniające

 • Od 4 maja do 18 sierpnia 2017 r. –  złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły   w kancelarii dyrektora szkoły  – rekrutacja uzupełniająca
 • 21 sierpnia 2017 r.  –  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  przez komisję rekrutacyjną
 • 23 sierpnia 2017 r. -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
 • Od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2017 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • 28 sierpnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych