Nasz Patron
„ Niech szkoła nie przestaje głosić

dobrej nowiny dziecięcy sercom.

Niech nie ustaje wychowawcza więź

szkoły z rodziną”

Jan Paweł II