Historia
Już pod koniec XIX wieku nauczaniem dzieci z Nowych Żukowic zajmowały się siostry Służebniczki NMP. Była to szkoła prywatna. Nieco później, równolegle ze szkołą w ochronce, pracować zaczęły jeszcze dwie szkoły na Laskach i na Dębowcu.

W tej sytuacji mieszkańcy wsi zaczęli myśleć o budowie nowej szkoły. W roku 1939 szkoła, w stanie surowym, została pokryta dachówką. Niestety,wybuchła wojna. Niemcy rozbierali po kawałku budynek, a cegłę wywozili na drogi.

W oparciu o powstałą w 1940 roku szkołę rolniczą pracowały wtedy we wsi tajne komplety. Nauka odbywała się w domu prywatnym Józefa Witka. Po wojnie nauka wróciła do zniszczonego budynku, który sukcesywnie odbudowywano, dzięki zaangażowaniu mieszkańców Nowych Żukowic.

 

W latach 1970- 1982 szkoła pośrednio podlegała Gminnemu Dyrektorowi szkół
w Lisiej Górze. Likwidacja Zbiorczej Szkoły Gminnej w 1983 roku nie przyniosła zasadniczych zmian w naszej szkole. Teraz nadzór pedagogiczny nad nią pełnił Inspektor Oświaty i Wychowania w Lisiej Górze.

W latach 1988-1990 w budynku szkoły został wykonany remont kapitalny. Wymieniono okna i podłogi, wprowadzono centralne ogrzewanie, wykonano łazienki (dotąd ubikacje były na dworze), w piwnicy urządzono szatnie.

W roku 1994 szkoła stała się instytucją samorządową. Działała na zasadzie jednostki budżetowej. Pieniądze, które teraz miała do dyspozycji w pełni zaspokajały jej funkcjonowanie – piękniały sale lekcyjne, urządzona została biblioteka.

W latach 1997-1998 powstała pracownia komputerowa, która w tym roku szkolnym przejdzie gruntowną modernizację dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła wzbogaci się o 10 nowoczesnych stanowisk komputerowych, rzutnik multimedialny i laptopa. W tym samym czasie, czyli na przełomie lat 1997 i 1998 Rada Gminy w Lisiej Górze podjęła decyzję
o rozbudowie szkoły. Obok budynku szkoły wybudowana została sala gimnastyczna, którą oddano do użytku we wrześniu 2002 roku. Dwa lata później wykonano elewację budynku. Obok szkoły znajduje się kompleks boisk: asfaltowe do piłki ręcznej, trawiaste do piłki nożnej oraz ziemno – trawiaste do siatkówki.

Obecnie szkoła należy do ładniejszych szkół w gminie. A mało kto wie iż z okien szkoły w Nowych Żukowicach w mroźne, zimowe dni, kiedy jest duża przejrzystość powietrza ( czyli zwykle niestety wczesnym rankiem ) rozpościera się widok na Tatry.