Pedagog szkolny
Pedagog szkolny

mgr Monika Guzy

 

 

 

 

 

 

Informuję, że w sprawach Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej można kontaktować się ze mną za pomocą dziennika internetowego, komunikatora messenger, e-mailem monika_guzy@interia.pl.

                                                                   Pozdrawiam, Monika Guzy- pedagog szkolny.

 

 

 

 

 

 

        

     

                                                                                                                                                                                 

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie

działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami,

instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne,

Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.