Chór szkolny
PLAN PRACY CHÓRU SZKOLNEGO
działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła Wielkiego
w Nowych Żukowicach
na rok szk. 2014/2015

              Cele i zamierzenia działalności chóru:
 1.   Doskonalenie umiejętności wokalnych (emisja głosu, prawidłowa intonacja dźwięku, poprawna dykcja).
2.  Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych, parafialnych oraz środowiskowych.

3.  Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

4. Kształcenie głosu.

5.  Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów

6.  Rozwijanie słuchu harmonicznego i poczucia rytmu.

7.   Kształtowanie umiejętności współżycia w zespole.

8.   Przygotowanie dzieci do imprez i konkursów.

9.   Kształtowanie smaku artystycznego.

 Przewidywane do realizacji  uroczystości szkolne:
–  Dzień Edukacji Narodowej i Święto Patrona
–  Święto Niepodległości
–  Wigilia szkolna
– Rocznica śmierci Jana Pawła II

–  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
–  Dzień Matki
– Uroczyste zakończenie roku szkolnego

– Inne uroczystości oraz konkursy muzyczne.

W myśl założeń programowych chór szkolny ma spełniać trzy funkcje:

 • poznawczo – kształcącą
 • wychowawczą
 • użytkową

Według programu uczniowie poznają pieśni i piosenki, kształtują umiejętności wokalne, uczą się współpracy w grupie i prezentacji poznanych utworów.

                    Treści nauczania:

1. Budowa aparatu głosowego.

 • · budowa krtani, strun głosowych, fizjologia mowy

i śpiewu,

 • · emisja głosu, skala głosu, rodzaje głosów ludzkich,
 • · śpiew solowy i chóralny,

2. Ćwiczenia głosowe i słuchowe.

 • · usprawnianie oddechu wokalnego,
 • · doskonalenie poprawnej intonacji głosu,
 • · kształcenie emisji głosu,
 • · poszerzanie ambitusa głosu,
 • · doskonalenie dykcji,
 • · rozwijanie słuchu wysokościowego

i harmonicznego.

 

Wrzesień jest miesiącem, w ciągu którego głównym zadaniem opiekuna jest uzupełnienie chóru poprzez przeprowadzenie rekrutacji wśród uczniów zgłaszających chęć  uczestniczenia w zajęciach.

                                                                    OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………..

w sobotnich zajęciach chóru w r. szk. 2014/2015.

Nowe Żukowice, 15.09.2014r.                                                                                                                         Podpis Rodzica

 

 

LISTA CZŁONKÓW CHÓRU W R.SZK. 2014/2015

                                                                  głos I                          głos II

1.Natalia Drwal kl. II                                   +

2. Natalia Klonowicz kl. II                           +

3. Sandra Strojny kl. II                                 +

4. Aleksandra Wójcik kl. II                          +

5. Paulina Zaucha kl. II                                 +

6. Hubert Drwal kl. III                                                                       +

7. Tamara Jaworska kl. III                             +

8. Mikołaj Kalisz kl. III                                 +

9. Filip Tokarczyk kl. III                                                                    +

10. Maciej Witek kl. III                                                                      +

11. Jakub Dobosz kl. IV                                                                     +

12. Amelia Jaworska kl. IV                            +

13. Mateusz Kuta kl. IV                                                                      +

14. Mateusz Starzyk kl. IV                                                                 +

15. Emilia Sztorc kl. IV                                  +

16. Wiktoria Armatys kl. V                             +

17. Piotr Barnaś kl. V                                      +

18. Karolina Borek kl. V                                 +

19. Józef Hałun kl. V                                                                           +

20. Kinga Armatys kl. VI                                 +

21. Kacper Beściak kl. VI                                 +

22. Aleksandra Jaworska kl. VI                                                           +

23. Weronika Kawa kl. VI                                                                   +

24. Bartosz Kiełbasa kl. VI                               +

25. Gabriel Kiełbasa kl. VI                               +

26. Miłosz Kocoł kl. VI                                    +

27. Marcin Noga kl. VI                                     +

28. Bartłomiej Skoczylas kl. VI                        +

29. Dominika Starzyk kl. VI                                                                 +

30. Kacper Sztorc kl. VI                                                                       +

31. Julia Wiatr kl. VI                                                                            +