UKS
Pełna nazwa Stowarzyszenia:

Uczniowski Klub Sportowy „Żuki” przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach

 

 

Kontakt:

tel. 014 655 59 04, faks 014 655 59 07

 

Data założenia klubu:

31 grudnia 2000 r.

 

Zarząd klubu:

mgr Jacek Góra – prezes

Barbara Barwacz – sekretarz

mgr Karolina Burkat – członek

 

 

 

Sekcje klubu:

piłka nożna

tenis stołowy

turystyka piesza

Uczniowski Klub Sportowy Żuki jest organizatorem między innymi:

· Corocznego Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców

klas IV i młodszych o puchar prezesa klubu

· Halowej Ligi Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców Gminy Lisia Góra

· Wycieczek bliższych i dalszych o charakterze szkoleniowo rekreacyjnym

· Obozów sportowo-rekreacyjnych:

Pasmo Beskidu Sądeckiego i Radziejowej,

Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie, Władysławowo, Pieniny

Uczniowski Klub Sportowy „Żuki” pozyskał nieodpłatnie:

· zestaw specjalistyczny do gimnastyki korekcyjnej używany w trakcie

ćwiczeń z dziećmi z wadami postawy z Polskiego Związku Sportu

Niepełnosprawnych „Start”

· 2 stoły do tenisa stołowego z Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Uczniowski Klub Sportowy prowadzi swą działalność w oparciu
o społeczną pracę członków zarządu i członków wspierających, w tym nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła Wielkiego
w Nowych Żukowicach. Od 2005 roku UKS „Żuki” otrzymuje wsparcie w formie dotacji na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z Urzędu Gminy w Lisiej Górze, z w/w dotacji został zakupiony między innymi sprzęt turystyczno-biwakowy używany podczas wyjazdów sportowo-rekreacyjnych.