REKRUTACJA
 

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ (KORONAWIRUS) REKRUTACJA PROWADZONA BĘDZIE TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ!!!!!

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach w roku szkolnym  2020/2021.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach,
Nowe Żukowice 54, 33-151 Nowa Jastrząbka, tel. (14) 655 59 04

spnowezukowice@lisiagora.pl

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI   SIEDMIOLETNICH
 
Dyrekcja  Szkoły Podstawowej informuje, że od dnia 2 marca 2020r. do dnia 27 marca  2020r.

przyjmowane będą zapisy dzieci siedmioletnich
do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

=====================================================

Zapisy odbywają się na podstawie
dowodu osobistego rodzica i karty zgłoszenia.
 Karty zgłoszenia dziecka można pobrać w  sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły   

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 Dokonanie zgłoszeń w w/w  terminach umożliwi odpowiednie  zaplanowanie  pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Jeżeli Państwa dziecko będzie uczęszczało do innej szkoły
prosimy o przekazanie informacji pod numer telefonu

(14) 655 59 04   lub przesłać mail: spnowezukowice@lisiagora.pl

Sekretariat Szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.45 do 11.45

Zapraszamy !!!

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo Oświatowe Dz. U z 2018 r poz. 996 ze zm.) Zarządzenia nr 6/2020 Wójta Gminy Lisia Góra z 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Lisa Góra jest organem prowadzącym

 Zasady ogólne:

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym:

 • dzieci 7 letnie (rocznik 2013)

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszeń (wzór dostępny w sekretariacie/kancelarii lub do pobrania tutaj)  Załącznik pdf – 7 latki,

 2. Kandydaci spoza obwodu szkoły są przyjmowani na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (wzór dostępny w sekretariacie/kancelarii lub do pobrania tutaj) – Załącznik pdf.

Zgłoszenie / Wniosek podpisują rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

 Terminy:

A. postępowanie rekrutacyjne

 •  od 2 marca 2020 r.   do 27 marca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły   w sekretariacie/kancelarii dyrektora szkoły

 • do 8 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 –  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  przez komisję rekrutacyjną i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 8 kwietnia 2020r. o godz. 15.00  –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej

 • od 8 kwietnia do 17  kwietnia 2020 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 • 28 kwietnia 2020 r. do godz 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej

B. postępowanie uzupełniające

  • od 17 sierpnia do 19 sierpnia 2020r. do godz.15.00–  złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły   w kancelarii dyrektora szkoły  – rekrutacja uzupełniająca

 

  • do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 –  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  przez komisję rekrutacyjną

 

  • 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 –  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej

 

  • od 24 sierpnia do 25 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 • 26 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych