REKRUTACJA
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnegodo Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach w roku szkolnym  2018/2019.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach,
Nowe Żukowice 54, 33-151 Nowa Jastrząbka, tel. (14) 655 59 04

  szkola@spnowezukowice.pl

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI   SIEDMIOLETNICH
 
Dyrekcja  Szkoły Podstawowej informuje, że od dnia 1 marca 2018r. do dnia 31 marca  2018 r.

przyjmowane będą zapisy dzieci siedmioletnich
do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

=====================================================

Zapisy odbywają się na podstawie
dowodu osobistego rodzica i karty zgłoszenia.
 Karty zgłoszenia dziecka można pobrać w  kancelarii dyrektora szkoły lub ze strony internetowej szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA

 Dokonanie zgłoszeń w w/w  terminach umożliwi odpowiednie  zaplanowanie  pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Jeżeli Państwa dziecko będzie uczęszczało do innej szkoły
prosimy o przekazanie informacji pod numer telefonu

(14) 655 59 04   lub przesłać mail: szkola@spnowezukowice.pl

Kancelaria Dyrektora Szkoły jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 0800 do 1430

Zapraszamy !!!

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ),  Rozporządzenie  MEN z dnia 2 listopada 2015 r.    w sprawie sposobu przeliczania …….),  Zarządzenia nr 13/2018 Wójta Gminy Lisia Góra z 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

 Zasady ogólne:

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym:

 • dzieci 7 letnie (rocznik 2011)

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszeń (wzór dostępny w kancelarii lub do pobrania tutaj)  Załącznik pdf – 7 latki,

 2. Kandydaci spoza obwodu szkoły są przyjmowani na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (wzór dostępny w kancelarii lub do pobrania tutaj) – Załącznik pdf.

Zgłoszenie / Wniosek podpisują rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

 Terminy:

A. postępowanie rekrutacyjne

 •  od  1 marca 2018 r.   do 31 marca 2018 r.  – złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły   w kancelarii dyrektora szkoły

 • do 13kwietnia 2018 r.  –  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  przez komisję rekrutacyjną

 • 23 kwietnia 2018 r.  –  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • od 25 kwietnia do 27  kwietnia 2018 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 • 30 kwietnia 2018 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

B. postępowanie uzupełniające

 • od 07 maja do 20 sierpnia 2018 r. –  złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły   w kancelarii dyrektora szkoły  – rekrutacja uzupełniająca

 • do 21 sierpnia 2018 r. –  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  przez komisję rekrutacyjną

 • 22 sierpnia 2018 r. –  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

 • od 22 sierpnia do 25 sierpnia 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 • 27 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych