REKRUTACJA
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnegodo Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach w roku szkolnym  2019/2020.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach,
Nowe Żukowice 54, 33-151 Nowa Jastrząbka, tel. (14) 655 59 04

  szkola@spnowezukowice.pl

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI   SIEDMIOLETNICH
 
Dyrekcja  Szkoły Podstawowej informuje, że od dnia 4 marca 2019r. do dnia 29 marca  2019r.

przyjmowane będą zapisy dzieci siedmioletnich
do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

=====================================================

Zapisy odbywają się na podstawie
dowodu osobistego rodzica i karty zgłoszenia.
 Karty zgłoszenia dziecka można pobrać w  kancelarii dyrektora szkoły lub ze strony internetowej szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA

 Dokonanie zgłoszeń w w/w  terminach umożliwi odpowiednie  zaplanowanie  pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Jeżeli Państwa dziecko będzie uczęszczało do innej szkoły
prosimy o przekazanie informacji pod numer telefonu

(14) 655 59 04   lub przesłać mail: szkola@spnowezukowice.pl

Kancelaria Dyrektora Szkoły jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 0800 do 15.00

Zapraszamy !!!

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo Oświatowe Dz. U z 2018 r poz. 996 ze zm.) Zarządzenia nr 10/2019 Wójta Gminy Lisia Góra z 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Lisa Góra jest organem prowadzącym

 Zasady ogólne:

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym:

 • dzieci 7 letnie (rocznik 2012)

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszeń (wzór dostępny w kancelarii lub do pobrania tutaj)  Załącznik pdf – 7 latki,

 2. Kandydaci spoza obwodu szkoły są przyjmowani na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (wzór dostępny w kancelarii lub do pobrania tutaj) – Załącznik pdf.

Zgłoszenie / Wniosek podpisują rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

 Terminy:

A. postępowanie rekrutacyjne

 •  od 4marca 2019 r.   do 29 marca 2019 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły   w kancelarii dyrektora szkoły

 • do 8 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 –  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  przez komisję rekrutacyjną i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 10 kwietnia 2019r. do godz. 15.00  –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej

 • od 10 kwietnia do 17  kwietnia 2019 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 • 26 kwietnia 2019 r. do godz 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej

B. postępowanie uzupełniające

  • od 19 sierpnia do 21 sierpnia 2019r. do godz.15.00–  złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły   w kancelarii dyrektora szkoły  – rekrutacja uzupełniająca

 

  • do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 –  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  przez komisję rekrutacyjną

 

  • 26 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 –  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej

 

  • od 26 sierpnia do 27 sierpnia 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 • 28 sierpnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych