Mały Mistrz
Wraz  z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do programu „Mały Mistrz”. W projekcie  skierowanym do dzieci z klasy I-III  bierze udział 15 uczniów klasy I. Projekt ma za zadanie wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu zajęć wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku 7-10 lat. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. I tak uczniowie klas I- III mogą zdobyć następujące odznaki: gimnastyk-tancerz, piłkarz, lekkoatleta. Odznaki, po zdobyciu, dzieci wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  i Małopolski  Urząd Marszałkowski. W ramach projektu, w trakcie trzyletniego okresu nauki /klasy I-III/,  nasza szkoła zostanie doposażona  w niezbędny do realizacji projektu sprzęt sportowy.

 

 

 

 

Przez cały rok szkolny 2015/2016 klasa I realizowała program „Mały Mistrz”. Formuła „Małego Mistrza” umożliwiła uczniom opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie: gimnastyk-tancerz, piłkarz, lekkoatleta, za które w nagrodę otrzymali odpowiednią odznaką wklejaną do legitymacji. W ramach projektu uczniowie wykonywali ćwiczenia korygujące prawidłową postawę, zaponali się z podstawowymi przyborami i przyrządami gimnastycznymi, opanowali proste formy taneczne, podstawowe umiejętności gry w piłkę nożną, brali udział w grach i zabawach przygotowujących do „gry właściwej”, rozwijali umiejętność współdziałania w zespole, nabyli umiejętności związane z biegami, skokami i  rzutami. Pomyślnie przeszli próby o charakterze zwinnościowym, równowagi, sprawności piłkarskiej i lekkoatletycznej. Wszyscy uczniowie z zapałem uczestniczyli w zajęciach.