Grono Pedagogiczne
 

Jacek Góra – Dyrektor Szkoły, przyroda, chemia, biologia

Ks mgr Stanisław Łątka – religia

Barbara Barwacz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Celina Strojny – edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Stawarz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Klaudia Marcinek- nauczyciel wspomagający

mgr Angelika Klimek – język polski

mgr Małgorzata Zych- język polski

mgr Tomasz Pilarki- historia, technika, plastyka, geografia, wos

mgr Iwona Stanuch – matematyka

mgr Karolina Burkat – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Koperska – język angielski

mgr Agata Bazuła- informatyka, biblioteka