Grono Pedagogiczne
 

 

mgr Jacek Góra – Dyrektor Szkoły, 
przyroda, chemia, biologia

Ks mgr Stanisław Łątka – religia

Barbara Barwacz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Celina Strojny – edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Stawarz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Klaudia Marcinek – nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Dzieciuch – nauczyciel wspomagający

mgr Angelika Klimek – język polski

mgr Mariola Wątroba – język polski

mgr Tomasz Pilarki – historia, technika, plastyka, geografia, wos

mgr Iwona Stanuch – matematyka, doradztwo zawodowe

mgr Karolina Burkat – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Koperska – język angielski

mgr Edyta Kuta – język niemiecki

mgr Piotr Kowal – fizyka

mgr Agata Bazuła – informatyka, biblioteka

mgr Katarzyna Kalisz – Chłopek -świetlica

mgr Monika Guzy – pedagog szkolny

mgr Damian Mikrut – muzyka, chór szkolny

mgr Aleksandra Kozioł – EDB