Nauczyciele

Jacek Góra – Dyrektor Szkoły, przyroda

Ks mgr Stanisław Łątka – religia

Barbara Barwacz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Celina Strojny – edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Stawarz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Kot – język polski, muzyka

mgr Tomasz Pilarki- historia, technika, plastyka, biblioteka

mgr Iwona Stanuch – matematyka, zajęcia komputerowe

mgr Karolina Burkat – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Koperska – język angielski

mgr Klaudia Padoł – logopeda