Podręczniki




Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach

w roku szkolnym 2014/2015

   

 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/15

   

 

Typ Szkoły
 
Zajęcia edukacyjne
 
Tytuł i autor
 
Wydawnictwo
 
Numer dopuszczenia
 
 
Klasy I – III
 
SP -  klasa I
Edukacja wczesnoszkolna
Lorek M., Wolkman L. – Nasz elementarz
 
Dopuszczony z mocy prawa
SP – klasa I
Edukacja wczesnoszkolna – język angielski
Dooley J., Evans V. – Smileys  1Podręcznik  + ćwiczenia
EGIS
633/1/2013
SP – klasa I
Edukacja  wczesnoszkolna – religia
red. P. Goliszek – „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”
Wyd. Gaudinium, Lublin 2012
 
SP – klasa II
Edukacja wczesnoszkolna
J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jesiocha – Nasze „Razem w szkole” – Podręcznik z ćwiczeniami, części 1 – 10.
WSiP
484/2/2012
SP – klasa II
Edukacja wczesnoszkolna – język angielski
Dooley J., Evans V. – Fairyland 2Podręcznik  + ćwiczenia
EGIS
15/2/2009
SP – klasa II
Edukacja  wczesnoszkolna – religia
ks. Bolesław Klaus  –  “Jam jest Chleb  Życia”
Wyd. BIBLOS Tarnów 2006
 
SP – klasa III
Edukacja  wczesnoszkolna
J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, – Nasze „Razem w szkole” – Podręcznik z ćwiczeniami, części 1 – 10.
WSiP
484/3/2012
SP – klasa III
Edukacja wczesnoszkolna – język angielski
Dooley J., Evans V. – Fairyland 3Podręcznik  + ćwiczenia
EGIS
15/3/2009
SP – klasa III
Edukacja  wczesnoszkolna – religia
red. Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala – “Jezus przychodzi do nas we Mszy Świętej”
Wyd. BIBLOS Tarnów 2010
 
 
 
Klasa IV – VI
 
SP – klasa IV
 Religia
red. W. Janiga – “Jestem chrześcijaninem”
Wyd. Gaudinium, Lublin 2012
AZ-21-01/10-LU-1/12
SP – klasa IV
Język polski
M. Derlukiewicz – “Słowa na start!” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
Nowa Era
338/1/2011
SP – klasa IV
Język polski
D. Chwastniewska i inni – „Słowa na start!” – Podręcznik do kształcenia językowego. Część I i II
Nowa Era
339/2/2011
SP – klasa IV
Język angielski
  Dooley J., Evans V.  -  Starland 1 Podręcznik  + ćwiczenia
EGIS
231/1/2009
SP – klasa IV
Historia i społeczeństwo
R. Towalski, R. Lolo, A. Pieńkowska, W. Kalwat – „Historia wokół nas”
WSiP
434/1/2012
SP – klasa IV
Przyroda
M. Marko – Warłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz  – „Tajemnice przyrody”
Nowa Era
399/1/2011
SP – klasa IV
Matematyka
H. Lewicka, M. Kowalczyk – „Matematyka wokół nas”
WSiP
275/1/2010
SP – klasa IV
Zajęcia komputerowe
A.Wysocka, P. Wimmer – „Zajęcia komputerowe z pomysłem do klasy IV”
WSiP
477/1/2012
SP – klasa IV
Technika
„Jak to działa?” – Podręcznik z ćwiczeniami dla klas IV – VI
Nowa Era
295/2010
SP – klasa IV
Muzyka
„I gra muzyka” – Podręcznik do muzyki dla klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej.
Nowa Era
 
SP – klasa V
Religia
„Wierzę w Boga” red. Ks. W. Janiga – Podręcznik do religii do klasy V
Wyd. Gaudinium, Lublin 2012
AZ-21-01/10-LU-2/12
SP – klasa V
Język polski
Derlukiewicz M. – Słowa na start 5. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Nowa Era
338/3/2013
SP – klasa V
Język polski
Wojciechowska A. – Słowa na start! 5. Podręcznik z ćwiczeniami do nauki o języku. Część I, część II.
Nowa Era
339/3/2013
SP – klasa V
Język angielski
Dooley J., Evans V.  -  Starland 2 Podręcznik  + ćwiczenia
EGIS
231/2/2010
SP – klasa V
Historia i społeczeństwo
R. Towalski, R. Lolo, A. Pieńkowska, W. Kalwat – „Historia wokół nas”
WSiP
434/2/2012
SP – klasa V
Przyroda
„Tajemnice Przyrody” – Ślusarczyk, Kozik, Szlojfer
Nowa Era
399/2/2013
SP – klasa V
Matematyka
„Matematyka wokół nas” – H. Lewicka, M. Kowalczyk podręcznik z ćwiczeniami
WSiP
275/2/2010
SP – klasa V
Zajęcia komputerowe
A.Wysocka, P. Wimmer – „Zajęcia komputerowe z pomysłem do klasy V”
WSiP
477/2/2013
SP – klasa V
Muzyka
„I gra muzyka” – Podręcznik do muzyki dla klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej.
Nowa Era
569/2012
SP – klasa V
Technika
„Jak to działa?” – Podręcznik z ćwiczeniami dla klas IV – VI
Nowa Era
295/2010
SP – klasa VI
Język polski
Słowa na start!
Nowa Era
338/5/2014
SP – klasa VI
Język polski
 
Nowa Era
 
SP – klasa VI
Język angielski
 
 
 
SP – klasa VI
Historia i społeczeństwo
R. Towalski, R. Lolo, A. Pieńkowska, W. Kalwat – „Historia wokół nas”
WSiP
434/3/2012
SP – klasa VI
Przyroda
„Tajemnice Przyrody” – Ślusarczyk, Kozik, Szlojfer
Nowa Era
399/3/2014
SP – klasa VI
Matematyka
„Matematyka wokół nas” – H. Lewicka, M. Kowalczyk podręcznik z ćwiczeniami
WSiP
275/3/2014
SP – klasa VI
Zajęcia komputerowe
A.Wysocka, P. Wimmer – „Zajęcia komputerowe z pomysłem do klasy VI”
WSiP
477/3/2014
SP – klasa VI
Muzyka
„I gra muzyka” – Podręcznik do muzyki dla klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej.
Nowa Era
569/2012
SP – klasa VI
Technika
„Jak to działa?” – Podręcznik z ćwiczeniami dla klas IV – VI
Nowa Era
295/2010