Podręczniki
Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach

w roku szkolnym 2017/2018