Lipiec

24

Konkurs !!!
Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

 

„Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym”

 

        

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

 

                   Chcąc wziąć udział w konkursie należy:

Ø przesłać rymowankę wraz z formularzem zgłoszeniowym do 31.08.2020 do 24:00 na adres rymowanka@krus.gov.pl ; w temacie e-mail należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu dostępne są na stronie KRUS pod adresem

  https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/