Marzec

12

UWAGA!!!!
Drogi uczniu!
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twoich najbliższych zajęcia szkolne zostają odwołane na okres 2 tygodni. W trakcie tej przerwy:
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć, przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twoich nauczycieli;
• pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, którzy na platformie e-dziennika będą wspierali Cię w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu.
• przestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Drogi Rodzicu!
W trakcie wymuszonej przerwy w zajęciach lekcyjnych :
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki.
• pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, którzy na platformie e-dziennika będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu.
• ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dyrekcja Szkoły