6 stycznia 2020 r. mieliśmy niekłamaną przyjemność spotkać się z całą społecznością Nowych Żukowic i okolicznych miejscowości, aby wspólnie kolędować. Dzieci i młodzież naszej szkoły zaprezentowały się w przedstawieniu jasełkowym, które misternie przygotowały nauczycielki naszej szkoły: pani Angelika Klimek, pani Agata Bazuła, pani Katarzyna Kalisz-Chłopek i pani Monika Guzy. Sama scenografia, jak i okazałe stroje, wzbudziły nie lada emocje, a w ich przygotowanie włączył się także pana Arkadiusz Gładysz- za co serdecznie dziękujemy.

 

Wychowankowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania, a ich gra aktorska odkryła głęboko skrywane talenty, zwłaszcza uczniów klasy VIII. Na długo zapamiętamy rolę Heroda i jego popleczników. Małe aniołki naszej szkoły i ich taniec z szarfami oczarował wszystkich, a kolędowaniu nie było końca.

Kolejnym punktem naszego spotkania była licytacja fantów przygotowana przez członków Szkolnego Koła Caritas. Jako stowarzyszenie wolontariatu zobowiązaliśmy się objąć pomocą dzieci niepełnosprawne w naszej okolicy, podopiecznych stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro” oraz przedszkola integracyjnego „Mały Książę”. Naszym przysłowiowym „wdowim groszem” pragniemy również obdarować ubogie dzieci – podopiecznych szkoły w Nakabandiloa w Congo-Brazaville. Mamy również nadzieję dołożyć naszą wspólną cegiełkę do budowy hospicjum i wesprzeć działania organizacji „Via Spei”.

Wszystkie nasze plany nie byłyby możliwe do sfinansowania, gdyby nie Państwa Wielkie Serca. Dochód uzyskany z licytacji przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Państwa wsparcie, zaangażowanie, chęć pomagania innym i szczodrość przywracają wiarę w ludzi. Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w licytacji, tym którzy z takim entuzjazmem „walczyli” o tak zwykłe-niezwykłe rzeczy, tylko po to, aby finansowo wesprzeć nasze działania.

Pozwolę tu sobie przytoczyć słowa jednej z pań biorących udział w licytacji. Na widok wysokiej kwoty za wylicytowane przedmioty, prowadzący sami byli zakłopotani, ale słowa: „To nic, to na dobry, szczytny cel” doprawdy wprawiają w zadumę i zachwyt.

Państwa DOBRO, jakim nas obdarzyliście, POWRACA. Serdecznie dziękujemy i z radością będziemy na bieżąco informować o celach, jakie uda nam się osiągnąć.

Mając również nadzieję, że będzie to spotkanie cykliczne, chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym dobroczyńcom i fundatorom fantów.

  1. Panu Arkadiuszowi Michalskiemu – menedżerowi ds. Rynku Detalicznego w „North Coast S.A.”
  2. Pani Katarzynie Legutko-Les i zakładowi kosmetycznemu „Euphoria”.
  3. Panom Maciejowi Koperskiemu i Arturowi Skop – firmom „Koperski Team” i „Bartman Auto Serwis”.
  4. Panu Maciejowi Jermakowi i firmie „Zdrowy Projekt”
  5. Państwu Jadwidze i Stanisławowi Klonowicz i cukierni „Fantazja”.
  6. Pani Martynie Burkat – malarce.
  7. Serdecznie dziękujemy również naszym koleżankom i kolegom z pracy za pomoc w przygotowaniu tej licytacji oraz za przekazanie fantów: pani Małgorzacie Dzieciuch, pani Angelice Klimek, pani Karolinie Burkat i panu Piotrowi Kowalowi.