Grudzień

19

Szkolne kolędowanie
Grupa szkolnego kółka teatralnego składa życzenia:
„Dziękujemy za kolędę, gospodarzu panie.
Niech tu Jezus i Maryja w tej klasie zostanie!
Niech tu Jezus i Maryja w tej szkole przebywa,
Niech tu nigdy dobrych ocen nie ubywa!”