Grudzień

17

Pasowanie na czytelnika
17 grudnia w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej.

Podczas pierwszej oficjalnej wizyty w bibliotece uczniowie zapoznali się z regulaminem i zasadami korzystania z czytelni i wypożyczalni, przeczytali prośby, jakie kierują do nich książki, a także rozwiązywali zagadki czytelnicze.

Pierwszoklasiści przyrzekli, że obowiązki czytelników traktować będą z wielką powagą. Obiecali często odwiedzać bibliotekę, szanować książki oraz pracować nad coraz lepszą techniką czytania.

Z okazji wstąpienia do grona czytelników naszej biblioteki otrzymali pamiątkowe zakładki do książek. Kończąc wizytę, z radością wypożyczyli swoje pierwsze lektury.