Grudzień

20

GÓRA GROSZA
Już po raz 19 we wszystkich szkołach całej Polski odbyła się wielka akcja „GÓRA GROSZA”. Akcję tą organizuje Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy. Celem akcji jest zbieranie funduszy na różne programy pomocy osieroconym dzieciom a także uświadomienie dzieciom i młodzieży, że nawet najdrobniejsze monety, pojedynczo niewiele warte, zebrane w tak dużej liczbie przez uczniów wszystkich szkół całego kraju, mogą tworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Nasza szkoła czynnie bierze udział w akcji. W tym roku, postanowiliśmy zbierać pieniążki w klasach, a następnie zliczyliśmy wszystko razem i okazało się, że udało nam się zebrać kwotę w wysokości 200, 32zł. Najwięcej udało się zebrać klasie 1. Uczniowie tej klas otrzymali za to słodkie upominki. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by innym mogło być lepiej, ponieważ „jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie”.