Październik

30

Ślubowanie klasy I
Uroczystość pasowania na uczniów to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. Jak co roku- w październiku, w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

Na początku uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Otrzymały dyplomy i słodkie upominki. W uroczystości brali udział rodzice, dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Życzymy pierwszakom dużo radości z codziennej nauki, samych piątek i szóstek oraz niezapomnianych szkolnych przyjaźni.