Dnia 2 października 2019 r. odbyła się prelekcja z policjantem oraz pedagogiem szkolnym. Tematem spotkania był „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY”.

Poruszono temat agresji wśród dzieci i młodzieży oraz wulgarnego, agresywnego zachowania w stosunku do innych osób. Uczniowie zostali uświadomieni o konsekwencjach złych zachowań, pouczeni o odpowiedzialności karnej oraz motywowani do zwracania uwagi na ludzką krzywdę.