Wrzesień

2

WITAJ SZKOŁO!
Wakacje już dobiegły końca i 2 września 2019 r. zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym.

Uczniowie wypoczęci, opaleni, z uśmiechami na twarzach i pełni zapału do pracy wrócili do murów naszej  kochanej szkoły. Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, wszyscy spotkali się na uroczystym apelu, który nawiązywał do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas krótkiej uroczystości uczniowie przywitali Szanowną Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły, rodziców, a przede wszystkim koleżanki i kolegów, w szczególności tych z najmłodszych klas. Zastępca pana dyrektora, pani Celina Strojny, uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny życzeniami sukcesów w nauce i wytrwałości w roku szkolnym 2019/2020.