Czerwiec

4

Szkolne Koło Caritas
W ramach pracy wolontariatu Szkolne Koło Caritas odwiedziło Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze, aby podzielić się sercem „pieczonym” własnoręcznie przez naszych wolontariuszy. Z wielką radością i nieskrywaną uciechą chcieliśmy się poczęstować słodkościami i pochwalić się talentami kulinarnymi naszych wolontariuszy z osobami najbardziej doceniającymi nasz wysiłek. Pragniemy serdecznie podziękować Pani Dyrektor Bożenie Mróz oraz całemu personelowi za ciepłe przyjęcie i słowa uznania w kierunku naszych działań. Zachęca nas to do stawiania przed sobą nowych wyzwań. 
Ks. Stanisław Łątka
Opiekun Szkolnego Koła Caritas Małgorzata Koperska