30 maja 2019 odbyła się prelekcja na temat: „Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole”.

Pedagog wykorzystując przygotowane materiały edukacyjne, w przystępny sposób przedstawiła dzieciom model zachowania w sytuacjach kryzysowych.