Maj

5

3 MAJA
Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto państwowe obchodzone 3 maja
w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, ustanowione w 1919 r.

3 maja 1791 r. uchwalono pierwszą w nowożytnej Europie, a na świecie drugą po amerykańskiej. Wyprzedziła m.in. konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788.

W tym roku w naszej szkole obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja dnia 30 kwietnia 2019 r. W hali gimnastycznej odbył się uroczysty apel z okazji 228. rocznicy tego wydarzenia.  Udział w krótkim przedstawieniu przygotowanym przez klasy VII i VIII uzmysłowił wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.