Kwiecień

5

Strajk szkolny
Szanowni Państwo!

w związku z planowanym Ogólnopolskim Strajkiem Pracowników Oświaty informujemy,     że od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania, wszystkie zajęcia edukacyjne i opiekuńcze           w szkole będą zawieszone. Wynika to z wybranej formy protestu, a tym samym brakiem możliwości zapewnienia prawidłowej opieki oraz bezpiecznych warunków przebywania uczniów w szkole. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach za pomocą strony internetowej oraz e-dziennika. Szkoła nie organizuje w trakcie akcji strajkowej żadnych zajęć w tym opiekuńczo-wychowawczych.

W związku z czym prosimy o nie przysyłanie dzieci do szkoły, od poniedziałku
8 kwietnia do odwołania.

Ponadto informujemy, że w przypadkach indywidualnych i losowych, które nie pozwolą pozostawić Państwu dzieci w domu,   szkoła zapewni im opiekę  pedagogiczną w świetlicy szkolnej   bez organizowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

Jednocześnie rozwiewamy wątpliwości  w sprawie  organizacji i  przebiegu    egzaminu  ósmoklasisty –   mimo ewentualnego  przedłużania się strajku EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZOSTANIE PRZEPROWADZONY.

                                                                                                           Dyrekcja Szkoły