W lutym obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu, który był podsumowaniem wszystkich działań podjętych w celu szerzenia wiedzy o bezpiecznym środowisku online. W tym roku nasze działania były częścią ogólnopolskiej kampanii Safer Internet, a ich skład wchodziły:

– konkurs na plakat z okazji DBI;

– gazetka ścienna o bezpieczeństwie młodych internautów;

– zajęcia edukacyjne.

Podczas zajęć uczniowie kl. VIII przedstawili historię i główne cele DBI oraz przypomnieli uczestnikom zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sieci. Pogadankę urozmaiciły animowane filmiki, które z pewną dawką humoru przedstawiły dobre i złe zachowania internauty oraz konsekwencje, jakie może ponieść, gdy nie będzie przestrzegał netykiety.

Spotkanie zakończyło się ogłoszeniem wyników konkursu na plakat oraz wręczeniem przez pana dyrektora Jacka Górę dyplomów i słodkich upominków.

Kategoria kl. I-III

1 miejsce: Maria Kuta

2 miejsce: Konrad Toporek

3 miejsce: Małgorzata Zych

Kategoria kl. IV-VIII

1 miejsce: Karolina i Bartłomiej Prendota

2 miejsce: Łucja Kuta i Gabriela Chłopek

2 miejsce: Klaudia Zmarlak

3 miejsce: Bartłomiej Kapustka

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pięknych prac i dziękujemy za zaangażowanie.