Luty

5

Wyjazd do sądu
4 lutego 2019 r. uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez panią Anetę Słowik sędzinę Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Tarnowie.  Zapoznali się ze strukturą organizacyjną sądu, obejrzeli salę rozpraw, cele przeznaczone dla osób pozbawionych wolności oraz pokój przeznaczony do przesłuchiwania pokrzywdzonych w specjalnie dostosowanych do tego warunkach. Uczniowie wzięli udział w symulowanej rozprawie sądowej. Spotkanie odbyło się 
ramach zajęć doradztwa zawodowego.