Na początku listopada 2018 r. uczniowie klas I- IV wzięli udział w programie edukacyjnym „Polska – moja ojczyzna” przygotowanym przez Agencję szkolno-przedszkolną Lupus.

Spotkanie miało bardzo ciekawą formę, dzieci odpowiadały na pytania związane z historią Polski oraz symbolami narodowymi. Wszystko było przygotowane w formie quizu. Na koniec uczniowie mieli okazję uczestniczyć w sesji fotograficznej przymierzając stroje historyczne z okresu II wojny światowej. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali pamiątkowe „Dyplomy Małego Patrioty”.