Listopad

14

APEL
9 listopada 2018 r. spotkaliśmy się na apelu z oka­zji 100. rocznicy odzyskania niepodległo­ści przez Polskę. Uroczystość była poświęco­na ojczyźnie, wolności oraz wybitnym jednostkom, bez których teraz nie byłoby wolnej Polski. Dla nas, Polaków, 11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. O tym wszystkim pamiętali nasi uczniowie, podczas akademii szkolnej.

Po uroczystym spotkaniu w hali gimnastycznej, cała społeczność szkolna udała się przed budynek szkolny, gdzie znajduje się grób podpułkownika Policji Wojska Polskiego Tadeusza Jachyma. Aby uczcić pamięć naszego lokalnego bohatera, uczniowie zapalili znicze
i złożyli kwiaty.