Członkowie Koła turystycznego  „Odcisk” przy UKS  „ Żuki”  działającym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła Wlk. w Nowych Żukowicach brali udział w LXVII Zimowym Złazie Turystów na Górę Św. Marcina.  Organizatorem złazu, który  miał miejsce  19 stycznia br. był  PTTK oddział Ziemi Tarnowskiej, a jego głównym przesłaniem było uczczenie  155 rocznicy Powstania Styczniowego. Trasa szlaku [...]