Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła Wlk. W Nowych Żukowicach informuje, że zgodnie z decyzją Premiera RP zajęcia w szkole są zawieszone do Świąt Wielkanocnych, to jest do 10 kwietnia br.

  W związku z tą  nadzwyczajną sytuacją  i koniecznością nauczania zdalnego, prosimy rodziców o udostępnienie dzieciom komputera podłączonego do Internetu na czas udziału w zajęciach, przygotowania się do nich oraz wykonania zadań i poleceń przekazanych przez nauczycieli  drogą elektroniczną za pomocą e-dziennika,  kont e-mail, a w klasach starszych także za pomocą internetowych komunikatorów i grup społecznościowych.

Ponadto  prosimy, aby Państwo pamiętali o higienie pracy dzieci podczas korzystania
z komputera. Oto najważniejsze zalecenia:

– odpowiednio przygotowane stanowisko komputerowe oświetlone światłem rozproszonym niepowodującym olśnienia,

– dostosowanie krzesła z oparciem, monitor ma być na wprost oczu, a  klawiatura ustawiona 10- 15 cm od biurka,

– stopy dziecka powinny dotykać podłoża całą swoją powierzchnią, a odcinek lędźwiowy być oparty o tylną część fotela,

– na każdą godzinę pracy ma przypadać 15 minut przerwy, a jeśli to możliwe – dłużej,

– w czasie zdalnej nauki, komputera nie można używać do gier, gdyż wydłuża to czas odrobienia zadania,

– nie należy jeść ani pić bezpośrednio nad klawiaturą, gdyż grozi to jej zniszczeniem,

– cenne są krótkie, lecz częste przerwy w patrzeniu na monitor, umożliwiające relaksację mięśni ocznych i zapobiegające rozwojowi krótkowzroczności.

Prosimy także o zachowanie bezpieczeństwa w sieci. Najważniejsze zasady obejmują:

– tworzenie silnych haseł,

– chronienie swojej prywatności,

– niereagowanie na zaczepki w sieci

– niewysyłanie obcym swoich zdjęć, filmików i innych prywatnych plików.

– nieotwieranie wiadomości nieznajomego pochodzenia, podejrzanych linków.

Więcej wskazówek znajdą Państwo na stronach:

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa

https://www.saferinternet.pl/

 

 

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

            Dobrze jest nauczyć dziecko  pracy w odpowiednim rytmie,  ważne jest także określenie najlepszej pory dnia na odrabianie lekcji. Zanim dziecko zasiądzie do zadań, warto zadbać o to, by nic go nie rozpraszało.

Motywacja do nauki to klucz do sukcesu, starajmy się wzbudzić w dziecku chęć do nauki, ważna jest również właściwa  atmosfera, niech nauka będzie dla niego wyzwaniem – rodzic powinien więc dziecko wspierać, ale go nie wyręczać.                W przypadku kilkorga dzieci w wieku szkolnym można  ustalić coś w rodzaju domowego planu zdalnej nauki w domu uwzględniającego  kolejność korzystania        z komputera.  

 

W najbliższym czasie wejdzie w życie Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na jego podstawie szkoła będzie realizować metodami online podstawę programową   kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego. Pojawi się także informacja   w sprawie  tygodniowego  zakresu treści nauczania do zrealizowania  w poszczególnych oddziałach. Proszę o uważne śledzenie komunikatów pojawiających się w e-dzienniku i na stronie www szkoły.

Dyrekcja Szkoły

Marzec

20

Rekrutacja!!!
W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ (KORONAWIRUS) REKRUTACJA PROWADZONA BĘDZIE TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ!!!!!

Marzec

12

UWAGA!!!!
Drogi uczniu!
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twoich najbliższych zajęcia szkolne zostają odwołane na okres 2 tygodni. W trakcie tej przerwy:
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć, przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twoich nauczycieli;
• pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, którzy na platformie e-dziennika będą wspierali Cię w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu.
• przestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Drogi Rodzicu!
W trakcie wymuszonej przerwy w zajęciach lekcyjnych :
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki.
• pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, którzy na platformie e-dziennika będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu.
• ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dyrekcja Szkoły

10 marca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy lapbook o Oldze Tokarczuk. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością w pracach i każdy został doceniony. Gratulujemy szczególnie klasie V, ponieważ zgłosiła najwięcej prac. czytaj więcej >>

Szanowni Rodzice!

W związku z licznymi przypadkami zachorowań obywateli Unii Europejskiej na koronawirusa oraz zdiagnozowanym przypadkiem w/w choroby w Polsce dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła Wlk. W Nowych Żukowicach apeluje o:

– nie posyłanie do szkoły przeziębionych i chorych dzieci

– zapoznanie się z rekomendacjami MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz GIS dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej znajdującymi się na stronach:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ czytaj więcej >>