OBSZAR PRZEZNACZENIA / DOKUMENT SKIEROWANY DO:

  • DYREKCJA x1
  • NAUCZYCIELE x1
  • BHP a/a x1
  •  

czytaj więcej >>

Załącznik nr 1/2020/21

 do regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach – zapisy dotyczące  zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV-19.

(na podstawie zaleceń i wytycznych  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego)

1.Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  1. Pierwszeństwo przy zapisie do świetlicy szkolnej  mają   dzieci z klas I-IV, których  obydwoje  rodzice (prawni opiekunowie)   pracują  zawodowo oraz dzieci korzystające z dowozu do szkoły
  2. Zajęcia będą tak organizowane, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 m). W miarę możliwości zajęcia będą organizowane na świeżym powietrzu.

czytaj więcej >>

             

 

 Uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła Wlk.  w Nowych Żukowicach Gabriela Chłopek zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Stok nie dla bałwanów”. Tematem konkursu było zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).  Jego celem jest zwrócenie uwagi narciarzy oraz innych miłośników sportów zimowych na zasady bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich.  Praca Gabrysi okazała się najlepsza w kategorii wiekowej 11 – 16 lat.

czytaj więcej >>

Lipiec

24

Konkurs !!!
Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

 

„Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym”

 

        

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

czytaj więcej >>